Vægtafgift, ejerafgift og grøn afgift på biler

Når først at du har købt og betalt din bil, så skal du også løbende betale afgifter af bilen til staten. Det gælder faktisk også selvom du privatleaser bilen, da man som leasingtager også skal refundere disse afgifter til leasingselskabet.

Denne artikel omhandler de afgifter, som du skal betale løbende i forbindelse med ejerskabet af bilen og altså ikke selve registreringsafgiften, som du skal betale ved indregistrering af bilen. Derudover fokuserer vi også på almindelige personbiler, da der gælder andre regler for f.eks. varebiler.
Mange forskellige afgifter

Reglerne omkring de ejerafgifter på biler er blevet ændret løbende gennem årene. Derfor gælder der forskellige regler for biler afhængigt af hvornår de er blevet registreret første gang.

De løbende afgifter på biler har mange navne, herunder vægtafgift, ejerafgift, grøn ejerafgift, udligningsafgift, partikeludledningsafgift mfl.


Afgifter for personbiler registreret efter d. 1. juli 1997

Langt de fleste biler falder ind under reglerne for personbiler, som er registreret første gang d. 1. juli 1997 eller senere. Her skal man betale tre underliggende typer afgifter, afhængigt af hvilken type bil, som man ejer eller har til rådighed, som leasingtager.


Ejerafgift

Ejerafgiften, også kaldet grøn ejerafgift, betales halvårligt af bilejeren. Størrelsen på afgiften beregnes ud fra motortype og hvor langt, som bilen kører på literen. Jo bedre brændstof økonomi, jo bedre for miljøet og dermed også lavere afgifter.

Generelt skal man betale lidt lavere ejerafgifter på benzinbiler set i forhold til dieselbiler, hvis de kan køre samme antal kilometer pr. liter brændstof. Har man f.eks. en benzin bil, som kører 15 km pr. liter, så skal man betale 2.960 kr. i årlig ejerafgift, mens at man for en diesel bil, som ligeledes kører 15 km pr. liter skal betale 3.540 kr. pr. år.


Udligningsafgift

Udligningsafgiften skal kun betales for ejere af dieselbiler og ejere af biler, som drives af natur- og biogas. Dvs. at benzin drevne biler er fritaget for denne afgift. Udligningsafgiften har til formål at korrigere for forskellen på afgifterne mellem benzin og dieselolie. Dieselolie har generelt lavere afgifter, hvorfor ejere af dieselbiler skal betale en udligningsafgift på en ikke væsentlig størrelse hvert år.

Hvis vi igen tager udgangspunkt i diesel bilen, som kører 15 km pr. liter, så skal ejeren af bilen betale 3.340 kr. årligt alene i udligningsafgift. Så selvom man altså kan købe diesel end benzin på tankstationen, så skal man altså huske at denne difference ofte udvandes af udligningsafgiften.


Partikeludledningsafgift

Ejer du en diesel bil og har denne ikke monteret et partikelfilter (det har de fleste nyere biler), så skal du også betale en såkaldt partikeludledningsafgift. Denne koster 1.000 kr. årligt, uanset hvor langt din bil kører på literen.


Ejerafgift, Udligningsafgift og Partikeludledningsafgift opkræves som en samlet afgift hvert halve år.

Du finder flere informationer omkring afgifter på din bil på SKATs hjemmeside og her kan du også beregne hvor store afgifter, som du skal betale ved netop din bil. Du finder beregneren her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1817286


Afgifter for personbiler registreret før d. 1. juli 1997

For biler registreret før 1. juli 1997, gælder stribe af forskellige regler afhængigt af registreringstidspunkt og vægten på bilen. Denne artikel fokuserer udelukkende på biler registreret efter 1. juli 1997, da det dækker langt størstedelen af kørertøjerne herhjemme. Hvis man ønsker detaljer om afgifter på disse biler, så kan man besøge SKATs hjemmeside for flere informationer.Relaterede links: